partnership you can trust


Kompanija OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU osnovana je 26. aprila 2006. godine sa centralom u Sopotu i fokusirana je na ketering i trgovinu. Poseduje 8 ugostiteljskih objekata duž koridora 10, pri EKO Serbia benzinskim stanicama.

Sama ideja o osnivanju kompanije potiče od kompanije OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS GRČKA, koja je bez dileme lider u ugostiteljstvu i trgovini na autoputevima u Grčkoj, gde osim sa EKO-om sarađuje i sa firmama SHELL, BRITISH PETROLEUM i AVIN.